Missie en Visie

Ik geloof in de eindeloze veer- en herstelkracht in mensen. Beweegruimte zet de deur open naar deze kracht en is dan ook de eerste voorwaarde voor het optimaal benutten van het natuurlijke vermogen in mensen om zich te kunnen herstellen, om te groeien, maar ook om zich te ontwikkelen, eigen oplossingen te vinden en om het persoonlijk potentieel ten volle te kunnen benutten. Dit is een beweging die nooit af is en telkens weer nieuwe en andere mogelijkheden biedt. Het werkt van binnen naar buiten.

Vrij zijn in bewegen – met plezier – samen met anderen.
Dat is de richting en de gedeelde passie van de beweegprofessionals in de Beweegruimte.

Zaken in gang zetten, iets teweeg brengen, voorzien in de vrije beweging. Want vitale en energieke mensen dragen bij aan een levendige, vriendelijke en gelukkige samenleving.

Daar sta ik voor, dat is mijn bedoeling en daar gaat mijn hart naar uit.

top
X