De Beweegruimte: verzamelplek van complementaire gezondheidsdiensten

Ben je of wil je als zelfstandige werkzaam zijn in de eerste lijns gezondheidszorg in omgeving De Bilt-Bilthoven en wil je jouw prachtige vak met plezier kunnen uitvoeren om de reden waarvoor je het ooit koos? Wil je ruimte maken voor het duurzame proces van bewust-zijn en zo mensen echt verder helpen? Lijkt het je wat om in een deskundig team te werken van enthousiaste en vrij ondernemende beweegprofessionals die elkaar aanvullen, inspireren en versterken op het gebied van Positieve Gezondheid? Ben je de afleidende hoeveelheid administratie zat en ben je nieuwsgierig of en hoe het ook anders kan? Wie weet is werken in de Beweegruimte dan wat voor jou!

De Beweegruimte

Het concept de Beweegruimte is een combinatie van bestendige gezondheidsdiensten en beweegactiviteiten die elkaar op specifiek deze plek aanvullen en versterken op de domeinen van Positieve Gezondheid, naar het model van Machteld Huber. Dit wordt gefaciliteerd door Judith Verbeek middels huisvesting, marketing, een groeiende klantengroep en een zorgvuldig verkozen team. Judith is mede teamlid in de rol van manueeltherapeut en is specifiek op zoek naar mensen die dit domein aanvullen vanuit een eigen andere expertise. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie, mentaal welbevinden, voeding, PNI, etc.

Op termijn (5-10 jaar) is de Beweegruimte een team van maximaal 10-15 beweegprofessionals dat vanuit een gezamenlijke bedoeling en gelijke kernwaarden acteert. De Beweegruimte inspireert haar omgeving vanuit deskundigheid en de brede kijk op gezondheid. Er worden naast de dagelijkse verlening van eerstelijns zorg regelmatig kennisdagen, informatielezingen en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in de lijn met de visie & missie.

Gedachtengoed

We gaan uit van veerkracht en aanpassend vermogen in ieder mens om zich te kunnen herstellen, groeien, ontwikkelen, eigen oplossingen te vinden en om het persoonlijk potentieel ten volle te kunnen benutten. Voorwaarde nummer één hiervoor is: beweegruimte. We spreken aan op dit vermogen en op ieders eigen invulling van positieve gezondheid.

De Bedoeling – Missie & Visie

De Beweegruimte zet bewust-zijn in gang bij mensen als het gaat om komen tot gezond- en vitaal-zijn, zodat zij (in welke mate ook) leider kunnen zijn vanuit de eigen waardenset wat betreft hun invulling van het begrip gezondheid in hun eigen leven. We werken zogezegd ‘’gezondheidsfaciliterend’’ en geven ruimte aan het vinden van en invulling geven aan de eigen oplossing/routing in mensen en op vertrouwen in dat eigen vermogen. We zijn ieder specialist op ons eigen vakgebied in de gezondheidszorg.

Kampvuurmodel

De Beweegruimte is een initiatief van Judith. Zij verzamelt het Beweegruimte-team om zich heen volgens het zgn kampvuurmodel en inspireert het ‘waarom’: er sluiten zich mensen aan die ook ‘’geloven’ in dit concept en voor deze werkwijze staan.

Wil jij onderdeel zijn van de Beweegruimte?

In de Beweegruimte vullen de beweegprofessionals elkaar aan, versterken elkaar en werken op een gelijkwaardige manier naast elkaar: er is een gevoel bij eenieder dat het goed past samen. Er is sprake van complementair teamwork vanuit ieders eigen expertise, autonomie en zelfstandig ondernemerschap. Er is een zogenaamde ‘’win-win’’: het is helder voor de partijen wat het is dat je komt ‘brengen’ (je talent, passie en expertise) en wat je er komt ‘halen’ (concept).

Nieuwsgierig? Leuk!

Herken jij jezelf in deze ziens- en werkwijze en ben je nieuwsgierig of jouw expertise, passie en talenten het Beweegruimte-team kan vergroten? Neem dan contact op met Judith Verbeek (06-47424588 | [email protected]).

top
X