Voorwaarden

Algemeen

 • Deelnemen aan de trainingen van de Beweegruimte gebeurt op jouw eigen risico. Het is niet mogelijk de Beweegruimte en/of de docenten van de Beweegruimte aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van de trainingen die je hebt gevolgd.
 • Je kunt de Beweegruimte niet aansprakelijk stellen voor schade aan of verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Je wordt verwacht jouw docent van de Beweegruimte te informeren over je gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele verandering hierin.
 • de Beweegruimte heeft het recht om de trainingstijden, de indeling van de groepen en de tarieven op ieder moment te wijzigen. Je zult van wijziging tijdig op de hoogte worden gesteld.
 • Tijdens officiële feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden. Gedurende schoolvakanties kunnen de trainingen worden opgeschort. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 • de Beweegruimte behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.
 • We stellen het zeer op prijs dat je bij verhindering jezelf tijdig afmeldt. Je geeft hiermee anderen namelijk de gelegenheid gemiste lessen in te halen.

Rittenkaart

 • Met een rittenkaart kun je een bepaald aantal Pilates trainingen van de Beweegruimte volgen.
 • De rittenkaart is geldig voor een bepaalde (beperkte) periode. De trainingen dienen in deze periode gevolgd te worden.
 • De rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Je hebt de mogelijkheid om binnen de geldigheid van de rittenkaart een gemiste training in een andere week in te halen.
 • Inhalen van een gemiste training kan alleen in overleg.
 • De administratie van de Beweegruimte is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven ritten.
 • De rittenkaart vervalt na de geldigheidsperiode. Restitutie van lesgeld of inhalen van trainingen buiten de geldigheidsperiode is niet mogelijk.

Strippenkaart

 • Met een strippenkaart kun je een bepaald aantal Pilates trainingen van de Beweegruimte volgen.
 • De strippenkaart heeft een geldigheid van 12 maanden. De trainingen dienen binnen deze 12 maanden gevolg te worden.
 • Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Na het volgen van een training wordt deze in mindering op de strippenkaart gebracht.
 • De administratie van de Beweegruimte is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven strippen.
 • Een strippenkaart geeft geen garantie dat er een plek beschikbaar is. Indien de groep vol zit kan helaas niet worden meegetraind.
 • De strippenkaart vervalt na de geldigheidsperiode. Eventueel overgebleven strippen vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Abonnementen

 • Met een abonnement kun je wekelijks gebruik maken van de trainingen van de Beweegruimte tegen een scherp tarief.
 • Maandelijks wordt het aantal gegeven lessen in rekening gebracht. Er is iedere week les m.u.z. in schoolvakanties.
 • Lessen die onverhoopt uitvallen of extra lessen die je hebt gevolgd worden achteraf verrekend tegen het abonnementstarief.
 • Let op: je betaalt bij een abonnement ook voor lessen je die je hebt gemist, het abonnement loopt namelijk gewoon door. Je kunt eventueel in dezelfde week een andere les volgen.
 • De minimale contractsduur van een abonnement is 3 maanden. Een abonnement kan daarna maandelijks worden opgezegd met ingang van de 1e dag van de volgende maand. Voorbeeld: als je opzegt op 13 februari stopt het abonnement per 1 maart.
 • Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Indien je de Beweegruimte hebt gemachtigd wordt het verschuldigde bedrag maandelijks automatisch van je bankrekening geïncasseerd. Je ontvangt minimaal 3 dagen voor het incassomoment een factuur.
top
X