Onze professionals

Vrij bewegen met Plezier

Alle Beweegruimte professionals kijken breed naar gezondheid. Via therapie, gezondheidsbevorderende coaching, trainingen en workshops delen we hier de veerkracht-benadering met als centrale vraag: wat heb jij nu nodig om weer een stapje te zetten in de richting van meer persoonlijke gezondheid? We werken complementair en kijken naar de mens als een geheel.