Voorwaarden Bewust Bewegen

Algemeen

 • Deelnemen aan de trainingen van de Beweegruimte gebeurt op jouw eigen risico. Het is niet mogelijk de Beweegruimte en/of de docenten van de Beweegruimte aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van de trainingen die je hebt gevolgd.
 • Je kunt de Beweegruimte niet aansprakelijk stellen voor schade aan of verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Je wordt verwacht jouw docent van de Beweegruimte te informeren over je gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele verandering hierin.
 • de Beweegruimte heeft het recht om de trainingstijden, de indeling van de groepen en de tarieven op ieder moment te wijzigen. Je zult van wijziging tijdig op de hoogte worden gesteld.
 • Tijdens officiële feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden. Gedurende schoolvakanties kunnen de trainingen worden opgeschort. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 • de Beweegruimte behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.

Strippenkaart

 • Met een strippenkaart kun je een bepaald aantal Bewust Bewegen trainingen van de Beweegruimte volgen.
 • De strippenkaart is geldig voor een bepaalde (beperkte) periode. De trainingen dienen in deze periode gevolgd te worden.
 • De strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden..
 • De administratie van de Beweegruimte is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven strippen.
 • De strippenkaart vervalt na de geldigheidsperiode. Eventueel overgebleven strippen vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk

Abonnement

 • Met een abonnement kun je regelmatig gebruik maken van de trainingen van de Beweegruimte tegen een scherp tarief.
 • Per 4 weken wordt het aantal gegeven lessen in rekening gebracht. Er is iedere week les m.u.z. in schoolvakanties.
 • In het abonnementstarief is rekening gehouden met de trainingen die niet plaatsvinden tijdens vakantie-weken.
 • Let op: je betaalt bij een abonnement ook voor lessen je die je hebt gemist, het abonnement loopt namelijk gewoon door. Je kunt eventueel in dezelfde week een andere les volgen.
 • De minimale contractsduur van een abonnement is 3 maanden. Een abonnement kan daarna elke 4 weken worden opgezegd.
 • Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Indien je de Beweegruimte hebt gemachtigd wordt het verschuldigde bedrag maandelijks automatisch van je bankrekening geïncasseerd. 

Annuleren / afmelden

Je aanmelding voor een training zorgt ervoor dat we een plek voor jou hebben gereserveerd. Er kan altijd iets voorkomen dat je toch niet kunt komen. Daarom verzoeken we je tijdig af te melden, je geeft hiermee anderen namelijk de gelegenheid gemiste lessen in te halen. Afmelden kan tot minimaal 2 uur voordat de training begint en liefst nog eerder. Minder dan 2 uur voor de training is het niet meer mogelijk je af te melden en wordt je als aanwezig geregistreerd. Annuleren kan via de app of onze website.