Voorwaarden Bewust Bewegen

Algemeen

 • Deelnemen aan de trainingen van de Beweegruimte gebeurt op jouw eigen risico. Het is niet mogelijk de Beweegruimte en/of de docenten van de Beweegruimte aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van de trainingen die je hebt gevolgd.
 • Je kunt de Beweegruimte niet aansprakelijk stellen voor schade aan of verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Je wordt verwacht jouw docent van de Beweegruimte te informeren over je gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele verandering hierin.
 • de Beweegruimte heeft het recht om de trainingstijden, de indeling van de groepen en de tarieven op ieder moment te wijzigen. Je zult van wijziging tijdig op de hoogte worden gesteld.
 • Tijdens officiële feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden. Gedurende schoolvakanties kunnen de trainingen worden opgeschort. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 • de Beweegruimte behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.
 • We stellen het zeer op prijs dat je bij verhindering jezelf tijdig afmeldt. Je geeft hiermee anderen namelijk de gelegenheid gemiste lessen in te halen.

Strippenkaart

 • Met een strippenkaart kun je een bepaald aantal Bewust Bewegen trainingen van de Beweegruimte volgen.
 • De strippenkaart is geldig voor een bepaalde (beperkte) periode. De trainingen dienen in deze periode gevolgd te worden.
 • De strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden..
 • De administratie van de Beweegruimte is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven strippen.
 • De strippenkaart vervalt na de geldigheidsperiode. Eventueel overgebleven strippen vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk

Abonnement

 • Met een abonnement kun je regelmatig gebruik maken van de trainingen van de Beweegruimte tegen een scherp tarief.
 • Per 4 weken wordt het aantal gegeven lessen in rekening gebracht. Er is iedere week les m.u.z. in schoolvakanties.
 • In het abonnementstarief is rekening gehouden met de trainingen die niet plaatsvinden tijdens vakantie-weken.
 • Let op: je betaalt bij een abonnement ook voor lessen je die je hebt gemist, het abonnement loopt namelijk gewoon door. Je kunt eventueel in dezelfde week een andere les volgen.
 • De minimale contractsduur van een abonnement is 3 maanden. Een abonnement kan daarna elke 4 weken worden opgezegd.
 • Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Indien je de Beweegruimte hebt gemachtigd wordt het verschuldigde bedrag maandelijks automatisch van je bankrekening geïncasseerd.