Over de Beweegruimte

Ons verhaal

De Beweegruimte ontstond in 2016 door één persoon die in de knel zat – Mijn naam is Judith en ik had beweegruimte nodig, ik vond dat het anders moest. Waarom was ik ook alweer fysio- manueel therapeut geworden? Waar was mijn passie? Wat was ook alweer de bedoeling?

Wandelend kwam ik letterlijk in beweging en op verhaal en ontstond er weer zinvolle energie. Vrij bewegen met plezier – daar gaat het over voor mij!

Visie

Ieder mens heeft een aangeboren vermogen om te herstellen, te groeien, zichzelf te ontwikkelen en het persoonlijke potentieel te benutten. Vanuit beweegruimte, ruimte voor deze eigen beweging, zijn er verschillende ingangen naar onze meeste gezondheid.

Bewustzijn, de juiste kennis, de eigen waarden als innerlijk kompas en een groep gelijkgestemden om nieuw gezond gedrag mee te bestendigen zijn de ‘geheime’ ingrediënten voor een uitgelijnd leven en door-leefd gezond zijn.

Missie

Vanuit dit verlangen is het expertisecentrum de Beweegruimte ontstaan – veelzijdige beweging, natuurlijke voeding en een heldere mindset zorgen ervoor dat mensen zich energiek en vitaal voelen, verbonden met zichzelf en met de wereld om hen heen. Samen vormen we zo de vriendelijke, levendige en weerbare samen-leving waar ik graag onderdeel van uitmaak.

Vrij bewegen met Plezier

Alle Beweegruimte professionals kijken breed naar gezondheid. Via therapie, gezondheidsbevorderende coaching, trainingen en workshops delen we hier de veerkracht-benadering met als centrale vraag: wat heb jij nu nodig om weer een stapje te zetten in de richting van meer persoonlijke gezondheid? We werken complementair en kijken naar de mens als een geheel.