Gezondheid en Ziekte naast elkaar – Toekomstmuziek!

Het zijn (nog) twee verschillende landschappen, die van Ziekte en Gezondheid. Met verschillende diagnoses, classificaties, remedies, oplossingen, focus en visie.

Lastig, niet alleen voor patiënten die soms door de bomen hun eigen bos niet meer zien. Maar zeker ook voor zorgprofessionals die elkaar, ondanks overeenkomstige horizonten, niet goed kunnen verstaan en soms zelfs tegen elkaar in werken. Met alle frustratie en onvrede van dien.

Zijn deze landen en hun talen nou wel zo verschillend? Of zouden we vanuit een gemeenschappelijk perspectief en zienswijze kunnen komen tot een nieuwe-, elkaar aanvullende taal?

Een paar ‘verschillen’ op een rij
De diagnose MS in het landschap van ziekte is geclassificeerd als ‘een ziekte van het centrale zenuwsysteem’, Reuma is ‘een ziekte in het immuunsysteem’, hoge bloeddruk ‘ziek zijn van het circulatiesysteem’, Diabetes Mellitus is ‘een hormonale stoornis van de glucosehuishouding in het bloed’, fibromyalgie ‘gegeneraliseerd afwijkende tonus in het spierapparaat’, morbus Crohn ‘een aandoening van het spijsverterings- en darmsysteem’. Depressie ‘een ziekte van het brein’.

In reactie op ziekten is bestrijden de meest gekozen remedie. We willen er tenslotte vanaf. Vaak in de vorm van medicatie, therapie of een operatie. Het lijf wordt mechanisch en biomedisch benaderd en in aparte onderdelen worden afwijkingen geconstateerd en gediagnosticeerd: ontstekingen worden geremd, wat scheef staat moet recht, wat te veel groeit moet verwijderd worden.

In het gezondheidslandschap zien we in zowel de classificatie als de remedie een grote gemene deler: alle afwijkingen van de natuur worden gevat in ‘verloren gezondheid’. De mens wordt als totaal benaderd: alle systemen integreren met elkaar en zijn in voortdurende wisselwerking. Als in een ecosysteem. En de richting is andersom: niet ergens vanaf willen maar ergens naartoe willen bewegen: in de richting van herstel en een groter (meerdimensionaal) gezondheidsoppervlak.

Afwijkende tekens zijn veel eerder waarneembaar voor het getrainde oog en de bewuste geest dan dat gewacht wordt tot het moment dat een ziekte, na voldoende verlies van gezondheid, uiteindelijk wordt vastgesteld: Een patroon van ziekte wordt uiteindelijk herkend wanneer dit helemaal rond is, de symptomen van verlies aan gezondheid zijn er eerder en kunnen het tij nog keren als tijdig geluisterd en geanticipeerd wordt.

Net als er in de Pathogenese, de wetenschap van het ontstaan van ziekten/ziekteleer, veel evidentie is waarop diagnostiek en interventie wordt gebaseerd en beargumenteerd is dit in de Salutogenese, de wetenschap van de oorzaken van gezondheid, ook het geval. Wanneer verschillende parameters vanuit begrip voor elkaars perspectief worden bekeken en geanalyseerd is voor beide landschappen veel winst te behalen.

In het landschap van gezondheid is laden versus verliezen de visie en focus:
Vanuit veelzijdige beweging, natuurlijke onbewerkte en passende voeding, een heldere en rustige mindset ontstaat gezondheid namelijk als vanzelf. De mens die wakker en bewust is heeft een goed werkend intern kompas, zal verlies aan gezondheid daarmee op tijd detecteren en stuurt als nodig bij om op de juiste koers te blijven: weer in de richting van al zijn of haar gezond-zijn: Vrij bewegen met plezier!

Wat zou het ons allemaal enorme voordelen opleveren wanneer we de landsgrenzen opheffen en complementair gaan werken. 1 + 1 zou letterlijk oneindig worden!!

Pathogenese en Salutogenese, als man en vrouw, als Yang en Yin, als plus en min: als verschillende polen die elkaar nodig hebben voor een gezond- en natuurlijk evenwicht.

Elkaar aanvullen – hoe dan?
Concreet betekent het: het een altijd naast het ander. Dus wanneer bestrijden noodzaak is, kan er ook altijd direct gezondheid en veerkracht opgeladen worden. Het Gezondheidshuis van de toekomst erkent dit en zet naast kennis van ziekte en het terugdringen ervan tevens in een tweesporenbeleid kennis in van de gezondheidsbevorderende krachten vanuit bewegen, voeding, mindset, ontspanning en zinvol leven.

Er is in deze centra bovendien toegenomen bewustzijn van hoe de natuur haar eigen zaken oplost en van de keuze of bestrijden nodig is en in welke mate.

Win-Win door &-&!
Gezondheid en Ziekte naast elkaar dus in 1 landschap met 1 gemeenschappelijke taal, weten-schap, visie en focus. Dan is het gras zeker groener dan bij de buren en zijn we  samen  meer  gezonder!

In de Beweegruimte staat jouw gezondheid centraal. Wil je meer weten over hoe jij jouw gezondheid geladen kunt houden? Neem gerust contact op. Heel graag tot ziens!

Steeds meer dokters zien het ook:

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

We spammen niet maar sturen je af en toe interessante informatie. En je kunt je op elk moment weer afmelden.

Nog meer inspiratie

Manuele therapie gevaarlijk? Nee (met nuance)

Manuele therapie als interventie wordt nogal eens geassocieerd met risico’s en gevaren op schade van bloedvaten als gevolg van manipulaties, in het bijzonder van de nek- en halswervelkolom. Dit betreft

Daarom. De paradox van gezondheid en ziekte  

 ‘Vrij bewegen met plezier’ – dat is de bedoeling en de missie in de Beweegruimte. Vanuit verbinding met jezelf en van daaruit verbonden met anderen om je heen. Een mens kan